ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานีจัดให้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อแสดงความขอบคุณและอำลาข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสโยกย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น

ศาลแขวงอุบลราชธานีจัดให้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อแสดงความขอบคุณและอำลาข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสโยกย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น


เอกสารแนบ