ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานีจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ศาลแขวงอุบลราชธานีจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เอกสารแนบ