ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแขวงอุบลราชธานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ศาลแขวงอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแขวงอุบลราชธานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


เอกสารแนบ