ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศาลแขวงอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑


เอกสารแนบ