ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานี โดยนายวิศรุต มาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี นำนายวีระยุทธ ประชุมรักษ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพนักงานราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลแขวงอุบลราชธานี โดยนายวิศรุต มาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี นำนายวีระยุทธ ประชุมรักษ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพนักงานราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ