ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและ การบังคับคดีผู้ประกัน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและ การบังคับคดีผู้ประกัน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๑๕ นาฬิกา  นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี  ได้มอบหมายให้นางสาวณิศรา ชุบขุนทด  ผู้พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวิศรุต  มาเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี  ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุบลราชธานี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์     รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี