ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดอุบลราชธานี
          เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี ได้มอบหมาย         ให้นางสาวสาวิตรี  ศรีบุญเรือง  ผู้พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี  พร้อมด้วยนายวิศรุต  มาเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุบลราชธานี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดอุบลราชธานี   ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท   อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี