ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
         เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา  นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้    นายอิสริยะ  อนนตพันธ์ ผู้พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุบลราชธานี  ไปร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี