ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

ศาลแขวงอุบลราชธานี  ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี  พร้อมด้วยนายวิศรุต  มาเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี  และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลแขวงอุบลราชธานี  ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร    วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙     ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ  ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดอุบลราชธานี