ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลแขวงอุบลราชธานี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี”  ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี  ได้มอบหมายให้นายอิสริยะ  อนนตพันธ์  ผู้พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี  พร้อมด้วยนายวิศรุต  มาเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี  และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลแขวงอุบลราชธานี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี”  ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี  ณ  โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี