ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลแขวงอุบลราชธานี  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุบลราชธานี  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา     ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้  เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง  เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี