ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี Ubonrachathani muni cipal court

ศาลแขวงอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลแขวงอุบลราชธานี

ศาลแขวงอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลแขวงอุบลราชธานี
เมื่อวันที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ศาลแขวงอุบลราชธานี    จัดพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี   นายไพบูลย์ นิลรัตนโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดโครงการ  และ   นายธิปพงษ์ ภิญโญโสภณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการมีคณะผู้พิพากษา   ผู้ประนีประนอมประจำศาล ข้าราชการ ทนายความ นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลแขวงอุบลราชธานี