ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี Ubonrachathai municipal court

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการศาลแขวงอุบลราชธานี ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2560


แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการศาลแขวงอุบลราชธานี ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2560