ศาลแขวงอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี Ubonrachathai municipal court


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม  2560 เวลา 07.00 – 09.00 นาฬิกา  นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาววรพัชรา  กอบพิพัฒน์  ผู้พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี  นายวิศรุต  มาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุบลราชธานี ได้ร่วมประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำเดือนกันยายน 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
ผบ.1565/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.5841/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)