ศาลแขวงอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี Ubonrachathai municipal court


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

54

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00  นาฬิกา  นายไพบูลย์ นิลรัตนโกศล   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี  คณะผู้พิพากษา นายวิศรุต  มาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุบลราชธานี  ได้ให้การต้อนรับนายชัยยุทธ  กลับอำไพ  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ และตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 56
ผบ.10371/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10372/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10373/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10374/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10375/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5052/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9840/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.9841/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9884/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9885/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9886/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9887/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9888/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2792/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4871/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.6424/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7739/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.8011/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.8553/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.10004/60
ไกล่เกลี่ย ทำยอม สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10348/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10349/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10350/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10351/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10366/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10367/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10368/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10369/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10370/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10423/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10424/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10425/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10426/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10427/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10428/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10429/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10430/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10431/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10432/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10433/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10434/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10435/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9211/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9751/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.9752/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.9813/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9864/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9878/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9879/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9880/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9881/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9882/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9883/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9900/60
ไกล่เกลี่ย ทำยอม สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.357/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.409/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)