ศาลแขวงอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี Ubonrachathai municipal court
ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

29

         เมื่อวันพุธที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  นาฬิกา  ศาลแขวงอุบลราชธานีได้จัด  “โครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ณ โรงแรมลายทอง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ในการนี้มีนายอิสริยะ  อนนตพันธ์  ผู้พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี  เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา  และประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา  (ที่แก้ไขใหม่) ด้วย

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)