ศาลแขวงอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี Ubonrachathai municipal court


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

30

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา  ศาลแขวงอุบลราชธานี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลแขวงอุบลราชธานี  โดยมีนายไพบูลย์ นิลรัตนโกศล   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี  ในการนี้ มีคณะผู้พิพากษา นายวิศรุต  มาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี ข้าราชการ พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุบลราชธานี  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 41
อ.7559/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.9665/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9666/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9667/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9668/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9669/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9670/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9671/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9672/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9673/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9674/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.10565/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3536/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.6876/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.7926/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.7951/60
ฟังคำพิพากา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.9341/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8324/60
ไกล่เกลี่ย ทำยอม สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8900/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9019/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.9052/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.9053/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.9097/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.9150/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.9274/60
ไกล่เกลี่ย ทำยอม สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9277/60
ไกล่เกลี่ย ทำยอม สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9316/60
ไกล่เกลี่ย ถอนฟ้อง สืบพยา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9657/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9658/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9660/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9661/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9662/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9663/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9664/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9675/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9676/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9677/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9700/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9701/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.9703/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.312/60
สืบพนายโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)