ศาลแขวงอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี Ubonrachathai municipal courtข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

20

เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุบลราชธานี  เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือ        ผู้ประสพภัยน้ำท่วม ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 147
อ.2934/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2935/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3407/58
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5117/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.6024/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.6025/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.6151/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3347/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3792/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3899/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.7880/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.7881/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.7882/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.7889/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7900/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7901/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7902/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7903/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7904/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7931/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.7932/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.7933/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.7934/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8188/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8189/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8190/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8191/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8261/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8262/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8263/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8264/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8265/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8266/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8267/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8268/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.283/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.295/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7695/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7696/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7697/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7698/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7699/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7700/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7701/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7702/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7703/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7704/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7705/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7706/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7707/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7708/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7863/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7864/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7865/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3753/57
ฟังผลการชำระ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.4307/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.5448/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.6021/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.6140/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.6144/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.6227/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.6411/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6421/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6422/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6424/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6540/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6545/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6550/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6592/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.7976/58
นัดฟังผลการชำรหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.8806/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.9225/57
นัดพร้อมเพื่อฟัง/ฟัง/ถอน
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.9759/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
ขฉ.6/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3391/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3665/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.4076/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.4829/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5147/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.6689/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7449/60
ทำยอม/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7450/60
ทำยอม/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7844/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7845/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7846/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7847/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7855/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7856/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7877/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7878/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7879/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7898/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7899/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7928/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.7929/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.7930/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8056/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8072/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8073/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8074/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8075/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8076/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8077/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8078/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8079/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8080/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8081/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8082/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8094/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8095/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8096/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8097/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8098/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8099/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8100/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8101/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8102/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8103/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8104/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8105/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8106/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8107/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8108/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.8117/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8118/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8119/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8120/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8121/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8122/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8123/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8127/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.8129/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.8130/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.8253/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8254/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8255/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8256/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8257/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8258/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8259/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8260/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.239/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.256/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.282/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.296/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.298/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.47/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ