ศาลแขวงอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 11
ขค.10/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขค.11/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขค.8/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ขค.9/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ขบ.6/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ขบ.7/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.165/61
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
เวลา 13.00 น.
อ.4176/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.4213/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.4228/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.4229/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.