ศาลแขวงอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี Ubonrachathai municipal court


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 53
ผบ.10512/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10811/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10812/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10813/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10814/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10815/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10816/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10817/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10818/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10819/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10820/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10821/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10822/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10823/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10824/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10825/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10826/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10827/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.9812/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1561/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.572/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.10787/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10828/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10829/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10830/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10831/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10832/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10833/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10834/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10835/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.10836/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.10837/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.10838/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.10839/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.10840/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.10841/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.10842/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.10843/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.4349/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4503/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.6047/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.8585/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.10409/60
นัดทำยอม/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.10466/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.10474/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.11030/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.11031/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.11032/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.11043/60
ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1361/51
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1567/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.348/60
สืบพยานโจทก์ - จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.3765/51
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)